Archiwa tagu: terminal kontenerowy BCT

Spory spadek liczby obsłużonych kontenerów w Gdyńskim Porcie

Spory spadek liczby obsługiwanych kontenerów w Porcie w Gdyni

Spory spadek ilości obsługiwanych kontenerów w Gdyńskim PorcieGdyński Port ze względu na bardzo blisko położony port w Gdańsku nie ma niestety lekko. Szczególnie że jego konkurent postawił bardzo wysokie wymagania, w ostatnim czasie zainwestował bardzo dużo, i spowodowało to wszystko, że część klientów się zdecydowała na dokonanie zmiany. Sytuację tę doskonale pokazywać będą cyfry. W rok poprzednim na terenie terminala przeładowano o sto dwadzieścia tysięcy mniej jednostek kontenerowych w nawiązaniu do poprzedniego roku, co w rezultacie daje blisko 25 procent spadków. Duży spadek miał także terminal GCT Gdynia, z kolei w nim było to w okolicach dwunastu procent. Bardzo dobrze więc widać, że niestety Gdynia nieco zaczęła zostawać jeśli się ją porówna z pobliskim Gdańskiem. W ciągu ubiegłych dwunastu miesięcy paru dużych, światowych graczy podjęło współpracę z DCT, także kolejni przewoźnicy zaczynający transporty w nasz region Europy chętniej decydują się na Gdańsk. Wiadomo, że konkurencja jest ważną rzeczą, zwłaszcza jeżeli porty leżą obok siebie, ale zaczynają się podnosić głosy o tym, że taka sytuacja nie należy do najlepszych.

Duży wpływ na aktualną sytuację Gdyńskiego portu mają spore opóźnienia w projektach przy obsłudze jednostek o największym załadunku. Aktualnie kanał dopływowy nie został pogłębiony, przez co niewykonalne jest obsłużenie największych kontenerowców, mimo że infrastruktura portowa na to pozwala. To było jednym z głównych powodów przejścia kilku przewoźników do portu w Gdańsku, gdyż ich statki najzwyczajniej nie mogły wpłynąć do portu z powodu kanału o niedostatecznej głębokości. Poza tym na sytuację taką nałożyło się załamanie tranzytu do Rosji i znaczne spowolnienie gospodarcze w Chinach, i w rezultacie wyniki były takie jakie były. Władze portu są przekonane, że kolejny rok przyniesie poprawę sytuacji. Udało się bowiem dokończyć kilka zaczętych kilka lat temu projektów, które powinny przygotować terminale do przyjmowania statków oceanicznych. Znaczącemu powiększeniu i modernizacji uległo wyposażenie, znacznie unowocześniono też place do składowania i zainwestowano w specjalistyczne oprogramowanie pomagające w zarządzaniu całym portem.

Nowe suwnice już w drodze do Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego

Innowacyjne suwnice już w drodze do BCT.

Już wkrótce w BCT przybędą kolejne nowe suwnice nabrzeżowe (STS). Sprzęt ten jest rransportowany statkiem Zhen Hua 27, jaki dopłynie do Gdyni w okolicach 25 czerwca.Nowiusieńkie suwnice będą jednakowymi odmianami, jak te, jakie terminal zakupił w styczniu bieżącego roku. Cechuje je rozmiar wielkości 48 metrów szacując od nabrzeża do burty statku. Umożliwi to Bałtyckiemu Terminalowi Kontenerowemu przeładunki jednostek o 19 szeregach kontenerów na pokładzie.
Nowiusieńkie suwnice w tej chwili w drodze do Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego
Oznacza to, że stanowimy gotowość do obsługi kontenerowców o gabarytów do 14 tys. TEU – mówi Michał Kużajczyk, rzecznik prasowy BCT. Kupno nowych suwnic jest częścią projektu inwestycyjnego o wartości przeszło 200 milionów złotych, z których znaczna część pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Zakupy inwestycyjne sprzętu zezwolą na przyrost możliwości przeładunkowej BCT o połowę.Zarazem, wespół z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, prowadzona jest modernizacja terminalu kolejowego BCT rozszerzająca m.in. przedłużenie istniejących torów, co pozwoli na jednoczesną obsługiwanie do 3 zestawów całopociągowych. Stanowi to o tyle istotę, że od kilku lat zaobserwować wolno wzrastający udział przeładunków kolejowych w łącznej liczbie działań prowadzonych w BCT – podtrzymuje się on na poziomie ponad 35 proc., częstokroć przekraczając 40 proc..Na początku marca włączono dodatkowo system informatyczny EDI, który pozwala na przyspieszenie obiegu informacji pomiędzy terminalem a jego klientami. Implementowany jest także struktura pozycjonowania kontenerów, co zezwoli na zwiększenie prędkości przeładunków.

Te wszystkie inwestycje pozwalają nam szybciej obsługiwać kontenerowce . Za sprawą tego swobodniej będzie nam uzyskiwać nowych kontrahentów. Jesteśmy także przygotowani na dalsze przemiany na rynku, w tym przeładowywanie coraz większych jednostek. W ciągu 2-3 lat sfinalizowane będą inwestycje nasze, jak i całego portu, by móc przyjąć takie jednostki – mówi Michał Kużajczyk.

źródło: gospodarkamorska.pl