Archiwa tagu: przeładunek kontenerów morskich

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadowaniem na statek

Wszelkie urzędy które zajmują się przepisami związanymi z transportem morskim coraz większy nacisk kładą na sprawy bezpieczeństwa. Już od połowy tego roku powinny wejść w życie prawne regulacje wiążące się z dokładną kontrolą masy kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem obowiązek zrobienia tej kontroli spoczywał będzie na nadawcy ładunku, i będzie się to musiało odbywać zanim się wszystko załaduje ma statek. Przepisy te przygotowane zostały już przed dwoma laty, ale problemy te zauważano już dużo wcześniej, ale z różnych powodów rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wskazują że praktycznie każdy kto będzie nadawał kontener zostaje zobowiązany do dokładnej weryfikacji jego masy i zadeklarowania przewoźnikowi oraz terminalowi. Wprowadzono także zakaz obsługi ładunków, które nie poddano weryfikacji. Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadowaniem na pokład statkuSugeruje się aktualnie dwa sposoby sprawdzania, więc będzie tu możliwość wyboru tego, który będzie bardziej odpowiadał. Pierwszym z nich jest zważenie kontenera, który jest już wypełniony przy pomocy certyfikowanego sprzętu, zaś drugi to zmierzenie masy wszystkich przedmiotów i zsumowanie jej z wagą samego kontenera.

Kłopot z podawanymi niepoprawnie wagami był znany już od dawna, i od dawna sprawiało to duże niebezpieczeństwo. Do ładowni pojedynczego kontenerowca jednorazowo może wejść blisko dwadzieścia tysięcy jednostek kontenerowych. Przy takiej liczbie nieduże nawet różnice w zadeklarowanej masie w stosunku do rzeczywistej spowodować mogą wiele problemów na morzu. Już wielokrotnie zdarzały się przypadki kiedy kontenery się zapadały, problemy utrzymaniem odpowiedniej stabilności kontenerowców czy nawet śmiertelne wypadki wśród pracujących tam ludzi. W skrajnych przypadkach, przy dużych odchyleniach pomiędzy rzeczywistą a deklarowaną wagą może nawet dość do przechyłu i zatopienia jednostki, co już kilkukrotnie w historii miało miejsce. Dlatego też morska branża z dużą radością przyjęła planowane zmiany, pomimo tego że będą się one wiązać z nieco większą pracą. Na szczęście zdecydowano się postawić w pierwszej kolejności na sprawy bezpieczeństwa, a nie na dochody bez względu na cenę. Dzięki temu wszystkiemu można mieć nadzieję, że sytuacje jakie miały miejsce w przeszłości już się więcej nie zdarzą.