Archiwa tagu: bocznica kolejowa portów Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Praktycznie żaden nowoczesny port nie ma żadnych szans na rozwijanie się, jeżeli nie będą do niego poprowadzone odpowiednio przepustowe trasy dojazdowe, i to nie tylko drogowe lecz i kolejowe. Na dzień dzisiejszy infrastruktura kolejowa dużo do życzenia będzie pozostawiać, zwłaszcza w przypadku portów jeszcze pozostało wiele rzeczy do wykonania w tej kwestii. Jeśli będzie chodzić o Trójmiasto, to tutaj dużo korzystniej wypada pod tym względem Port w Gdańsku. Na samym początku aktualnego roku oddano do użytku linię 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Poza tym w trakcie budowy jest kolejny tor tej trasy, dzięki czemu już od połowy roku pociągi będą mogły jeździć w obie strony, z przepustowością w okolicach dwustu składów w ciągu doby. Zamierzenia są jeszcze większe, gdyż zgodnie z tym, co mówią przedstawiciele Gdańskiego portu docelowa przepustowość linii ma być zwiększona blisko sześć razy. Dlatego też już w chwili obecnej realizowanych jest kilka bardzo ważnych inwestycji, mających pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kilka nowych będzie na etapie projektowania, konsultacji czy kompletowania niezbędnych zezwoleń.

Podobnie duży zakres prac prowadzony jest na terenie Gdyńskiego Portu. W pierwszej kolejności port ten zamierza dostosować swoją infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Pozwoli to przede wszystkim na obsługę znacznie dłuższych i cięższych pociągów niż w chwili obecnej, bo aż długich na 740 metrów. Przeprowadzona przy okazji porządna przebudowa systemów sterujących przyczyni się z kolei do dużego wzrostu bezpieczeństwa, a równocześnie znacznie poprawi jakość obsługi przejazdów na obszarze portu. Jednym z dużych projektów, jakie naprawdę by mogły na sporo lat poprawić stan połączeń kolejowych w Gdyni, jest gruntowna przebudowa dwóch linii które przebiegają przez to miasto. Na dzień dzisiejszy posiadają one jedynie po pojedynczym torze, a dodatkowo nie są zelektryfikowane, więc obydwa te obszary byłyby do realizacji. Na dzień dzisiejszy projekt ten jest w trakcie studium wykonalności, a po zakończeniu tego etapu można będzie przedstawić zainteresowanym stronom najlepsze rozwiązania i rekomendacje. Szacowany koszt to ponad półtora miliarda złotych, a wstępny termin realizacji to rok 2021.